تێکست ژڤان ده‌ستور Lyrics

تێکست ژڤان ده‌ستور Lyrics

Lyrics&music: Dastor

مادەم تە ئەو هەبوو
تە بوچی نە دگوتە من من تو نەڤێی؟
ڕوژا ژڤان بوو ئێك ببینین
تە هزار هێجەت گرتن دا نەهێی..!
تو نزانی ئەو دەم چەوا بوری
دەمێ من زانی ژبەر وی نەشێی..!
تڕسا تە ئەو بوو کێ ژدەست بدەی
هەتا کو بو من ڕاستی نە بێی…؟!
ڕوژ هاتن ڕوژ چون و شەڤ وەکی خۆ مان
ئەڤ دلێ تژی ئەڤین بو تژی گومان
ڕوژ هاتن ڕوژ چون و نەشێم تە بینم!
تنێ من ئەو دلە دیت ئەز تێدا نینم
ژڤانێ مەبوو بهێیە هەمبێزا من
ژڤانێ مە ئەو نەبوو نەهێلی هێزا من
ژڤانێ مەبوو من ژدلێ خو نەکە دەرێ
بەلێ تە ئەم ژئێکڤەکرین نەکو قەدەرێ!

دشانوگەرییا ڤێ دونیاێ دا
من ڕوناهی دانا بوو سەر دێمێ تە
هەمی کەس تاڕی خەلکێ ئەڤی شاری
بتنێ بومن گرنگ مابوو دلێ تە
دەمێ ڕژینا ستێرا من دیتبا
ئێکەم هیڤیا من ئەو بوو بگەهینە ئێك
بوچی تە ئەڤ هەمی ئەڤینە نەدیت؟!
بوچی هەتا نوکە لمن گرتینە ڕێك؟
بوچی هەتا نوکە لمن گرتینە ڕێك
ژڤانێ مەبوو بهێیە هەمبێزا من
ژڤانێ مە ئەو نەبوو نەهێلی هێزا من
ژڤانێ مەبوو من ژدلێ خو نەکە دەرێ
بەلێ تە ئەم ژئێکڤەکرین نەکو قەدەرێ!
ڕوژ هاتن ڕوژ چون و شەڤ وەکی خۆ مان..
ئەڤ دلێ تژی ئەڤین بو تژی گومان
ڕوژ هاتن ڕوژ چون و نەشێم تە بینم
تنێ من ئەو دلە دیت ئەز تێدا نینم!
ئــــەز تـــێــدا نــــینــــم..!