متن آهنگ قله ی کوه علی زندی

متن آهنگ قله ی کوه علی زندی

کی بدش میاد یکی مثه تو رو داشته باشه
کی بدش میاد
بگو کی میتونه ول کنه تو رو حتی اگه بخواد
هر چی سرش بیاد
من قصدشو دارم برات یه کار کنم فکر کن
توی سرمه چی
من قصرشو ساختم تو قلبم واسه تو تا که
بیای ملکه شی

تو واسه منی بده قول بده زود
تو دلم بساز تو یه پل رو یه رود
تا با همدیگه بریم بالا بالا بالا
دیدی چه زود رسیدیم قله ی کوه

حس رویایی که میگن همینه
چشماشو ببینید عشق من اینه
همینه این دیوونت میمیره یه روز تو رو نبینه

تو واسه منی بده قول بده زود
تو دلم بساز تو یه پل رو یه رود
تا با همدیگه بریم بالا بالا بالا
دیدی چه زود رسیدیم قله ی کوه