Ayaz Babayev Yenəmi Sən Sözleri

Ayaz Babayev Yenəmi Sən Sözleri

[Giriş]
Fikrimdən daşınmaram
Eybi yox, sən də daşınma
Əlimdə bir dənə “Love Is
Səni gözləyərəm məhlə başında

[Nəqərat]
Demə mənə, yenəmi sən?
Barışarsan yenə, yenə bilsən
Danışıram, qulaq asıb eləmirsən
Amma bilirsən, eləmərəm elə bir səhv mən

Demə mənə, yenəmi sən?
Barışarsan yenə, yenə bilsən
Danışıram, qulaq asıb eləmirsən
Amma bilirsən, eləmərəm elə bir səhv

[Bənd 1]
Dəyişmədim, mən elə mənəm, ey
Getmə, qayıt, gəl elə mənə, ey
Bir kəsi sənə tən eləmərəm, ey
Sən eləsən də mən eləmərəm

Mən beləyəm, beləyəm, de, e!
Həm dəliyəm, dəliyəm, de, e!
Dərd eləyəndə niyə de, e!
Zəng eləyəndə deyər
Nə deyər, nə deyər?

[Keçid]
Yolumu yoluna yönəldən
Çıxaram yoluna dönəndə
Səndən bir xahişim var
Hər dəfə məni yolda görəndə

[Nəqərat]
Demə mənə, yenəmi sən?
Barışarsan yenə, yenə bilsən
Danışıram, qulaq asıb eləmirsən
Amma bilirsən, eləmərəm elə bir səhv mən

Demə mənə, yenəmi sən?
Barışarsan yenə, yenə bilsən
Danışıram, qulaq asıb eləmirsən
Amma bilirsən, eləmərəm elə bir səhv

[Bənd 2]
Nə qədər sevirsən?
De görüm, məni nə qədər sevirsən?
Gündüzləri gecəmə keçirsən
Səhər açılır nə qədər geciksən, nə qədər sevirsən?

Bir mənə, bir sənə bir də gəlim yəni
Bir səbəbin məni birdəfəlik aparır uzağa
Günah hiss eləsin məni
Səni əfv eləsin o-o-o!

[Keçid]
Yolumu yoluna yönəldən
Çıxaram yoluna dönəndə
Səndən bir xahişim var
Hər dəfə məni yolda görəndə

[Nəqərat]
Demə mənə, yenəmi sən?
Barışarsan yenə, yenə bilsən
Danışıram, qulaq asıb eləmirsən
Amma bilirsən, eləmərəm elə bir səhv mən

Demə mənə, yenəmi sən?
Barışarsan yenə, yenə bilsən
Danışıram, qulaq asıb eləmirsən
Amma bilirsən, eləmərəm elə bir səhv

[Çıxış]
Məni yad elə röyalarında-ya!
Məni yad elə, guya yanındayam
Məni yad elə röyalarında-ya, ya, ya, ya!
Məni yad elə, guya yanındaya-ya-yam

close