Elvin Babazadə Ürəyim Ağlayır Sözlər

Elvin Babazadə Ürəyim Ağlayır Sözlər

[Giriş: Rəhim Rəhimli]
Ürəyim ağlayır, ağlayır, sızlayır
Göz yaşı yanında yalandır çaylar
Ötər fəsillər, fəsillər, illər
Mən səni bir daha görməyəcəyəm

[Bənd 1]
Vaxtdır, gecikirik, ayrılaq daha
Mən səni bir daha görməyəcəyəm
Əmanət edirəm səni Allaha
Mən səni bir daha görməyəcəyəm

Vaxtdır, gecikirik, ayrılaq daha
Mən səni bir daha görməyəcəyəm
Əmanət edirəm səni Allaha
Mən səni bir daha görməyəcəyəm

[Nəqərat]
Ürəyim ağlayır, ağlayır, sızlayır
Göz yaşı yanında yalandır çaylar
Ötər fəsillər, fəsillər, illər
Mən səni bir daha görməyəcəyəm

Ürəyim ağlayır, ağlayır, sızlayır
Göz yaşı yanında yalandır çaylar
Ötər fəsillər, fəsillər, illər
Mən səni bir daha görməyəcəyəm

[Bənd 2]
Vaxtdır, gecikirik, ayrılaq daha
Mən səni bir daha görməyəcəyəm
Əmanət edirəm səni Allaha
Mən səni bir daha görməyəcəyəm

[Nəqərat]
Ürəyim ağlayır, ağlayır, sızlayır
Göz yaşı yanında yalandır çaylar
Ötər fəsillər, fəsillər, illər
Mən səni bir daha görməyəcəyəm

Ürəyim ağlayır, ağlayır, sızlayır
Göz yaşı yanında yalandır çaylar
Ötər fəsillər, fəsillər, illər
Mən səni bir daha görməyəcəyəm
Dostum…