Hiss Laylay Sözləri

Hiss Laylay Sözləri

Musiqi/Söz: Əli Türkoğlu
[Bənd 1]
As you can see, I am very busy
Chasing dreams make a life less dizzy
I feel better with a love of music
Sizə qalib gəlmək mənə həddən artıq ‘’easy’’

Arxamdan danışanlar, tanımıram sizi
Qulağında qalıb Hissin izi
Necə görünürsüz qıraqdan əzik
Hamınızın halı sərsəfil

[Nəqərat]
Oxu mənə laylay, laylay
Yuxu məni apar, apar
İstəyirəm yaylan-yaylanmaq
İndi sizə ‘’bye-bye, bye-bye’’

[Bənd 2]
Salam, mən – Hiss
İnanın, heç vecimə deyilsiz
Məncə, çox üstümə gəlirsiz
Sadəcə bildiyinizi bilirsiz

Deyiləm belə pis
Siz soruşanı babatam, bu bariz
Edirəm yaxşı analiz
Belə görürəm yenə qalmısız çox aciz

Hər kəs qalıb elə eyni tonda
Elə bilir başqa tərzdə musiqi yoxdur
Onlar tonla
Fərqli-fərqli mahnı dünyada
Yaranır yeddi dənə notla

[Nəqərat]
Oxu mənə laylay, laylay
Yuxu məni apar, apar
İstəyirəm yaylan-yaylanmaq
İndi sizə ‘’bye-bye, bye-bye’’