Röya Axtarma Meni Sözleri

Röya Axtarma Meni Sözleri

Gəzdiyin yerləri çox dolanmışam
Eşqinin oduna gizli yanmışam
Artıq bahar deyil qarlı bir qışam
Odlanıb yansan da axtarma məni
Odlanıb yansan da axtarma məni

Çıxıram sevgilim dağlara sənsiz
Dağ da qəribsəyər dumansız, çənsiz
Dolan bu dünyanı, gəz dolan mənsiz
Peşiman olsan da axtarma məni
Peşiman olsan da axtarma məni

Sənsiz harda olsam səninləyəm mən
Ətrini alıram gülün ətrindən
Sürətin qəlbimdə nəğmən dilimdə
Peşiman olsan da axtarma məni
Odlanıb yansan da axtarma məni