Röya & Ceyhun Zeynalov Bəzən Sözleri

Röya & Ceyhun Zeynalov Bəzən Sözleri

Musiqi: Ruhin İsmayılov
Söz: İkram Əliyev

Bəzən
Mənə görə dəlilik edirsən
Və bəzən
Bundan elə xoşum gəlir

Bəzən
Heç nə demədən çıxıb gedirsən
Bax bu işindən zəhləm gedir
Zəhləm getmiş

Yoruldum sənə deməkdən ki, bəsdir susduğun
Anlatsan nədi dərdin
Bəlkə çarə edərdim

Nə varlığın bilinir yanımda, nə yoxluğun
Ölməzsən qulaq assan
Sevər qəlb bir təmasdan

Bəzən
Sevdiyinə toxuna bilərsən
Amma bəzən
Bir toxunuş gərək olur

Bəzən
Problemləri unuda bilərsən
Və bəzən
O problem ürək olur
Ürəyim mənim

Yoruldum sənə deməkdən ki, bəsdir susduğun
Anlatsan nədi dərdin
Bəlkə çarə edərdim

Nə varlığın bilinir yanımda, nə yoxluğun
Ölməzsən qulaq assan
Sevər qəlb bir təmasdan

Yoruldum sənə deməkdən ki, bəsdir susduğun
Anlatsan nədi dərdin
Bəlkə çarə edərdim

Nə varlığın bilinir yanımda, nə yoxluğun
Ölməzsən qulaq assan
Sevər qəlb bir təmasdan

Yoruldum sənə deməkdən ki, bəsdir susduğun
Anlatsan nədi dərdin
Bəlkə çarə edərdim

Nə varlığın bilinir yanımda, nə yoxluğun
Ölməzsən qulaq assan
Sevər qəlb bir təmasdan

Yoruldum sənə deməkdən ki, bəsdir susduğun
Anlatsan nədi dərdin
Bəlkə çarə edərdim

Nə varlığın bilinir yanımda, nə yoxluğun
Ölməzsən qulaq assan
Sevər qəlb bir təmasdan

close