tlinh ghệ iu dấu của em ơi Lyrics/lời bài hát Ghệ iu dấu của e ơiGhệ iu dấu của e ơiGhệ có bik e cần ghệGhệ có muốn mình cặp kèoki hăm?Yêu k ép, tùy tâmỐm đau sẽ bị chămKí ...