WESTBAM/ML INGA HUMPE Wasteland Lyrics

WESTBAM/ML INGA HUMPE Wasteland Lyrics

written by Westbam/ML

MY FRIEND
GIMME YOUR HANND
WHILE WE`RE WALKING
THROUGH THE WASTELAND

MY FRIEND GIMME YOUR HAND
WHILE WE`RE STARING
AT THE BARE WALLS

MY FRIEND GIMME YOUR HAND
WHILE WE`RE RAVING
THROUGH THE WASTELAND